توصیه های Euro NCAP در مورد ایمنی ماشین ها

یورو اِنکَپ (euro ncap) توصیه میکند ، موقع خرید خودرو امن‌ترین گزینه رو با توجه به بودجه‌تون انتخاب کنید، و دنبال ماشین هایی بگردید که بیشترین تجهیزات امنیتی رو داشته باشند. ولی چطور یک ماشین امن انتخاب کنید؟ بیشتر ماشین ها بر اساس تست تصادف در موسسه‌ی یورو اِنکَپ با ستاره نمره میگیرند. این ستاره‌ها نشان میدهند که تجهیزات استاندارد امنیتی مثل کمربندهای ایمنی، ایربگ‌ها، و نقاط برخورد در زمان تصادف چگونه از شما محافظت میکنند.