نمایی از بنتلی مولینر 2017

مولینر را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: لوکس‌ترین و در عین حال اسپرت‌ترین

با هم نگاهی می اندازیم به این ماشین سوپرلوکس در موتوتل