چطور از زمین خوردن بپرهیزیم؟

امکان ندارد که همیشه از زمین خوردن بپرهیزید، ولی قطعاً یکسری کارها هست که میتوانید با انجامشان شانس بیشتری  برای زمین نخوردن داشته باشید.

ویدیو آموزش زمین نخوردن از روی موتورسیکلت در موتوتل