چطور با موتور «برن‌اَوت» بزنیم؟

برن‌اَوت زدن با موتور روش خیلی ساده‌ای داره و خیلی ساده انجام میشه اول باید مطمئن بشین که هیچکس یا هیچ چیزی پشت موتورسیکلت نباشد.

ویدیو آموزش برن‌اَوت زدن با موتور در موتوتل