چطور گواهینامه موتورسیکلت بگیریم؟

پاس کردن امتحان موتورسواری شامل دو بخش هست اولین بخش این است که تئوری موتورسواری را یاد بگیرید که بخش خواندنی تست محسوب میشود درست مثل تمام امتحانات مدارس.

ویدیو چطور گواهینامه موتورسیکلت بگیریم در موتوتل