چطور در گروه، موتورسواری کنیم؟

راندن یک موتورسیکلت در گروه میتواند خیلی لذت‌بخش باشد فقط چند قانون خیلی ساده برای لذت‌بخش کردن موتورسواری و تضمین امنیت همه‌ی افراد وجود دارد.

ویدیو چطور در گروه، موتورسواری کنیم در موتوتل