روش تنظیم «تنش فنر» در موتورسیکلت

روش تنظیم سَگ یا تنش فنر در موتورسیکلت, اول نیاز به دو نفر است که کمکتان کنند و کار را راحت کنند تنهایی یا دونفری امکانش نیست ولی سه نفر کافی است اول  انتخاب کنید که با جلو یا عقب شروع کنید.

ویدیو روش تنظیم «تنش فنر» در موتورسیکلت در موتوتل