قطعا زمانی که موتور سیکلت را برای اولین بار سوار میشویم با قرار گیری اجزای آن جهت راندن با مشکل روبرو میشیم این ویدیو به شما کمک میکند با نکاتی هرچند ساده اما کاربردی بسیار راحتر از موتور سواری لذت ببرید