این تکنولوژی به شما کمک میکنه بجای اینکه نیرو به طور مساوی بین چرخ ها تقسیم شود نیرو را به چرخی که بیشترین اصطحکاک را دارد منتقل کند.

با دیدن این ویدیو فرق بین دیفرانسیلی که استاندار است و دیفرانسیلی که دارای Air lockrer میباشد رو بهتر متوجه میشید