چطور در هوای بارانی موتورسیکلت برانیم؟

راندن موتورسیکلت در باران نکته‌ خیلی مهمی دارد و آن ملایمت است در روزهای بارونی باید خیلی ملایم رفتار کنید هرکاری که بخواهید میتوانید انجام دهید البته تا وقتی که احتیاط کنید.

ویدیو نحوه راندن موتورسیکلت در هوای بارانی در موتوتل