مقایسه دنده کمکِ سبک و سنگین و کاربرد آنها برنامه ای مخصوص آفرودبازها

چرا به دنده کمک سنگین یا سبک نیاز داریم و عملکردشون چه تفاوتی با هم داره؟ و اینکه چه‌وقتهایی در آفرود ازشون استفاده کنیم. پس این قسمت از برنامه برای تازه‌کارهاست تا بدونند به چه دلیلی از دنده کمک سنگین و سبک استفاده می کنیم. همه‌ی ماشین‌های چهارچرخ محرک دارای دنده کمکِ سنگین نیستن. ولی بیشترشون دارن. و در ماشینتون یا دنده‌ی کوچیکی میبینین یا اینکه با دکمه کار میکنه. درهرحال گزینه‌های: 2سبک – 4سبک – خلاص و در آخر 4سنگین رو می بینید.

ویدیو مقایسه دنده کمکِ سبک و سنگین و کاربرد آنها برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل