نحوه اتصال دو تسمه برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این ویدیو نشان خواهیم داد که چطور دو تسمه را به هم متصل کنید که درست و امن باشد. همچنین با دو تسمه، ریکاوری انجام خواهیم داد.

ویدیو نحوه اتصال دو تسمه برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل