عملکرد لاستیک‌های گِل‌نوردی روی شن برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این قسمت درباره‌ی عملکرد لاستیک‌های گِل‌نوردی روی شِن صحبت میکنیم. همانطور که خواهید دید لاستیک‌های گل‌نوردی روی شن عملکرد خوبی دارند .

ویدیو عملکرد لاستیک‌های گِل‌نوردی روی شِن برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل