امروزه پارک کردن خودرو خصوصا در جوامع امروزی و کلان شهرها به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

این نوآوری جهت پارک کردن خودرو کمک شایان به حل این مشکل خواهد کرد.