تمیز کردن گل از روی لاستیک ماشین برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این قسمت نشان میدهیم که چطور قبل از اینکه به یک بخش گِلی دیگر برسید، چگونه گل ها را از روی تایرهای ماشین آفرود تمیز کنید. چون گِل رور تایر خشک می شود و خیلی از افراد نمیدانند که با تردد در مسیرهای گِلی، قسمت های عاجدار تایر پر از گل میشود و در مسیر گِلی بعدی حتماً شما را قال خواهد گذاشت. اگر تایرها با سرعت بالایی داخل گِل بچرخند، گِل لای عاج‌های تایر فشرده می شود.

ویدیو تمیز کردن گل از روس لاستیک ماشین برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل