انتخاب تایرهای مختلف برای آفرود برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این قسمت درمورد تایرهای مختلف برای آفرود صحبت می کنیم. مزیت چرخ های بزرگتر به خاطر قطر بیشتر لاستیک است که سطح اصطکاک بیشتری دارند. بهترین راه برای ارتقای قدرتِ ماشینِ فابریکتان ، افزایش سایز رینگ و لاستیکهاست. 

انتخاب تایرهای مختلف برای آفرودبرنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل