کانسیومر ریپورت - 10 خودرو  برتر

سلام نشریه معتبر کانسیومر ریپورت اخیرا لیستی رو ارائه داده تو سال 2017 از بهترین ماشین ها تو سگمنت های مختلف که چهار فاکتور رو در نظر گرفته و ابن چهار فاکتور عبارتند از...

منبع: دیجیتال گاراژ