قوانین رانندگی در آلمان

وقتی صحبت از فرهنگ رانندگی می کنیم اولین کشوری که به ذهن مون می رسه آلمان و کشورهای اروپایی ست . آلمانی ها توی نظم و انظباط توی همه امور حرف اول رو میزنن .

منبع : دیجیتال گاراژ