گاراژ

تو این ویدئو می خوام در مورد یک اپ کاربردی و بسیار مفید و ایرانی به اسم گاراژ برای شما صحبت کنم . برای همه ما پیش اومده که ماشین ما خراب شده و ما رو حسابی به درد سر انداخته .

منبع : دیجیتال گاراژ