بیمه - بیمه بدنه

سلام  تو این بخش میخوام راجب بیمه بدنه با شما صحبت کنم. قیمت ماشین تون  هرچی بالاتر باشه قیمت بیمه بدنه هم بیشتره و برای استفاده از تخفیف های بیمه بدنه میخوام چند نکته رو بهتون یاد آوری بکنم.

منبع: دیجیتال گاراژ