ماشین های فرمول E چطور کار میکنند؟

برای توضیح اینکه امروزه چه تکنولوژی­های جدیدی در ساخت ماشین­های مسابقه به کار می­رود، بیایید یه نگاهی به داخل ماشین فرمول ای Formula – eبیاندازیم و اجزای اصلی آن رابررسی کنیم. ماشین­های فرمول E از ابتدا به نحوی طراحی شدند که قابلیت تغییر در طراحی را داشته باشند. تا به تولیدکنندگان اجازه بدهد که ویژگی هایی را در یک ماشین به وجود بیاورند که تکنولوژی ماشین های الکتریکی را بتواند در پیست مسابقه تا انتهای قابلیت آنها به چالش بکشد.

ویدیو ماشین های Formula – e چطور کار میکنند؟ در موتوتل