دیفرانسیل چطور کار می کند؟

دیفرانسیل جزء جدا نشدنی چهارچرخ هاست. چرخ ها با استفاده از میل گاردان، نیرو را از موتور می گیرند. کار اصلی دیفرانسیل این است که به چرخ ها این اجازه را بدهد تا در حین اینکه از موتور نیرو میگیرند بتوانند با دور در دقیقه های متفاوت بچرخند.

ویدیو دیفرانسیل چطور کار می کند در موتوتل