فرهنگ صحیح رانندگی در ایران

سلام  تو این بخش میخوام راجب فرهنگ صحیح رانندگی و فرهنگ رانندگی در ایران صحبت بکنم. رانندگی در دنیا یک امر جمعیست اما در ایران متاسفانه یه امر فردیست، رانندگی در ایران یعنی من میخوام...

منبع: دیجیتال گاراژ