بررسی انواع روغن موتور و کارکرد آن

سلام، آب و روغن دو مایع و سیال هستند که در خودرو ها استفاده میشن. همونطور که می دونید آب درواقع نقش خنک کننده اتومبیل شما رو بازی میکنه و با گردش به دور متور ماشین گرما رو جذب میکنه و با فرستادن اون به...

منبع: دیجیتال گاراژ