فناوری های پیشرفته خودرو

سلام، امروزه به کارگیری فناوری های نوین نوی اکثر خودرو سازهای جهان به یک امری متداول تبدیل شده البته این موضوع به سلیقه مشتری و سخت گیر شدن اونها هم ارتباط مستقیم داره، میخوام تو این ویدیو درباره چند تا از این آپشن ها و فناوری ها اشاره و صحبت کنم.

منبع: دیجیتال گاراژ