استفاده از تسمه کشی  برای کشیدن ماشین برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این برنامه با تسمه‌ی کِشی یه ریکاوِری خیلی سخت انجام خواهیم داد . و از یک سری اطلاعات گمراه کننده که شاید شنیده باشید، پرده برمی داریم .

ویدیو استفاده از تسمه کشی  برای کشیدن ماشین برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل