خط مسابقه - ترمز گرفتن

ترمز کشیدن! این چیزی است که در برنامه خط مسابقه راجب آن صحبت می کنیم. ولی کجا باید ترمز بگیریم؟ زمانی که باید توقف کنین مهمترین چیز توقف است و اگر این اتفاق نیافتد با دیوار برخورد خواهید کرد.

ویدیو آموزش ترمز گرفتن در برنامه خط مسابقه در موتوتل