خرید ماشین دست دوم - موتور

در ادامه بحث مون در مورد خرید ماشین دست دوم می ریم سراغ چک موتورماشین موتور قلب تپنده ماشین شماست پس باید در مورد اون حساس باشید .

منبع: دیجیتال گاراژ