خرید ماشین دست دوم – تعویض پلاک

تو این بخش می خوام در مورد مراحل قانونی تعویض پلاک با شما صحبت کنم . اول می خوام در مورد ساعت کاری این مراکز به شما بگم .

منبع : دیجیتال گاراژ