خرید ماشین صفر

تو بازار دو دسته ماشین صفر وجود داره یک پلاک شده دو به صورت کارتکس حالا می خوایم ببینیم تفاوت این دوتا تو چی می تونه باشه ماشین کارتکس ماشینی هست که شما به نمایندگی ها مراجعه می کنید و اون رو خریداری می کنید .

منبع : دیجیتال گاراژ