معایب و مزایای کارت بازرگانی

برای واردات خودرو برای هر کالای که ماهیت بازرگانی داره شما نیاز به داشتن کارت بازرگانی هستید . داشتن کارت بازرگانی مستلزم داشتن یک سری شرایط صرف هزینه و مدت زمان انتظار برای    گرفتن اون کارت هست .

منبع: دیجیتال گاراژ