به گزارش موتوتل مسابقات قهرمانیکارتینگ کشور در روز جمعه 97/05/26 در بخش رنتال و راک برگزار شد.

مسابقاتی جذاب که با صحنه هایی هیجان انگیز همراه بود.

در پایان این مسابقات  در بخش تیمی نتایج زیر بدست آمد.

مقام اول : استان اصفهان(باشگاه رویاها) 
مقام دوم : استان تهران
مقام سوم : استان ​اصفهان(باشگاه سرعت چادگان)

در مسابقات راک قهرمانی کشور نیز که برای اولین بار برگزار شد نفرات برتر مشخص شدند.

مقام اول: علیرضا بهنام (خراسان رضوی)

مقام دوم: حسین عبدالحسینی (تهران)

مقام سوم: محمد سیدی(کرمان)