نحوه پیدایش برند خودرو

آرم یا لوگو مهمترین علامت دیداری برای مشتریان است ماشین ها میان و میرن اما لگو هاشون ماندگاره خیلی از شرکتها با رشدشون لوگو هاشون معروف شده

منبع : دیجیتال گاراژ