به گزارش موتوتل راند دوم مسابقاتدرگقهرمانی کشور در استان البرز با حضور بیش از ۷۰ شرکت کننده از کل کشور در تاریخ ۱ و ۲ شهریور برگزار گردید و نتایج به شرح ذیل میباشد :

🏁 کلاس ۶ سیلندر

مقام اول آقای امیر ضیایی خوزستان
مقام دوم آقای محمد رضا فرخ مهر خوزستان 
مقام سوم آقای بهنام اسماعیلی تهران

🏁 کلاس GT 206

مقام اول آقای محمد رضا رضازاده تهران
مقام دوم آقای نوید مزارعی فارس 
مقام سوم آقای شایان شمس خوزستان

🏁 کلاس ۸ سیلندر 

مقام اول آقای سامان خنجری خوزستان
مقام دوم آقای فرید جعفری توفیقی  ارس 
مقام سوم آقای محمدرضا غریب پور خوزستان

🏁 کلاس آزاد 

مقام اول آقای محسن فرهند کرمان
مقام دوم آقای شهریار کریمی خوزستان 
مقام سوم آقای سامان خنجری خوزستان 


 نتایج در کلاس های ۴ سیلندر اتمسفر و ۴ سیلندر توربو بعد از بررسی های فنی و انضباطی اعلام میگردد .