راهنمای انتخاب روغن موتور

بسیاری از افراد تصور می کنن چون روغن موتور دیرتر سیاه شده پس کیفیت بالاتری دارن می خوام تو این ویدئو بهتون بگ که اینطور نیست و می خوام بگم که اتفاقا موضوع برعکس این چیزی است که فکر می کنیم .

منبع : دیجیتال گاراژ