تفاوت اسب بخار با گشتاور

شاید بارها با واژگانی نظیر اسب بخار و گشتاور برخورد کرده باشید تو این ویدئو می خوام در مورد این دومسئله با شما صحبت بکنم و بگم بهتون که این باور قدیمی که اسب بخار همان سرعتی است که به دیوار می خورید و گشتاور میزان عقب راندن دیوار هست اشتباهه

منبع : دیجیتال گاراژ