اشتباهات رانندگی

سلام در این ودیو می خوایم در مورد اشتباهاتی در رانندگی صحبت کنیم که ممکن شما بدون اطلاع این اشتباهات رو انجام بدید

پایین کشیدن شیشه اتومبیل در هنگام رانندگی

این کار باعث می شود که مصرف سوخت بالا برود یا اینکه زمانی که پشت چراغ قرمز می رسید دنده ماشین رو حالت خلاص بذارید...