تکنیک های وینچ از مبتدی تا پیشرفته برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این برنامه درباره‌ وینچ توضیح خواهیم دادمی دیم. همچنین طریقه‌ی کلّی وینچ کردن، ابزار مورد نیاز، طرز بستن به درخت، نکته‌ها و ترفندها، بایدها و نبایدها و درمجموع همه‌چیز که نیاز دارد درباره‌ وینچ‌ کردن بدانید را به شما آموزش خواهیم داد.

ویدیو تکنیک های وینچ از مبتدی تا پیشرفته برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل