چند نکته از بیسیم یو اچ اف و سی بی برنامه ای مخصوص آفرودبازها

در این قسمت چند نکته از بیسیم یو.اچ.اف و سی.بی را خواهیم گفت. همچنین محل نصب آنتن، بهترین مکان قرارگیری بیسیم در اتاق ماشین و اینکه چطور دو موج رو بطور همزمان داشته باشید را بررسی خواهیم کرد.

ویدیو چند نکته از بیسیم یو اچ اف و سی بی برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل