در سال 2018 کمپانیها از خودرو های شاسی بلند خود رونمایی کردند اما این 10 خودرو متفاوتر از بقیه بودند.

بخشی از این خودروها در سال 2019 عرضه خواهد شد.