در این ویدیو شما شاهد بهترین هاچ بک های خودروسازان در سال 2018 خواهید بود.سگمنتی جذاب برای جوانان و شهرهای شلوغ که از نبود جای پارک رنج میبرند.