آموزش نحوه شستشوی رادیاتوربخاری

دلیل اینکه باید رادیات بخاری را بشورید،  این است  که وقتی موتور گرم می شود و بخاری و فَن را روشن می کنید ، گرمای زیادی به اتاق نمی رسد. ممکنه است کمی گرما احساس کنید ولی هنوز اتاق سرد است.

منبع : دیجیتال گاراژ