آموزش نحوه تعویض روغن هیدرولیک ماشین

امروز خالی کردن روغن فرمان هیدرولیک را آموزش خواهیم داد. سیستم هیدرولیک باعث می شود بتوانید با یک دست فرمان بدهید. اگر فرمان دادن سخت است یا پمپ هیدرولیک صدا میدهد، یا روغن هیدرولیک سیاه شده است،  وقت آن است که روغن فرمان هیدرولیک را عوض کنید. بسته به نوع روغنی که ماشین شما نیاز دارد، باید کهربایی، طلایی یا صورتی یا قرمز باشد.

منبع : دیجیتال گاراژ