نحوه گرفتن صفر تا صد

در این ویدیو ما دو نوع تست انجام میدهیم. سه بار روی جاده‌ی کاملاً صاف. دلیل اینکه همیشه روی سطوح صاف تست نمیکنم، این است که کار زیاد آسانی نیست و از محدودیت سرعت مطمئن نیستیم. بعد از اینکه سه بار در سطح صاف بررسی کردیم زمان میانگین را میگیریم و بعد سه بار در سراشیبی انجام می  دهیم و  زمانبندی را چک میکنیم ببینیم آیا تغییری حاصل می شود و آیا به زاویه جاده و این سراشیبی تاثیری بر صفر تا صد ماشین خواهد گذاشت یا نه.