عیب یابی دسته موتور و دسته گیربکس

در این برنامه عیب‌یابی دسته‌موتور و دسته‌گیربکس را آموزش میدهیم. اگر لرزش خیلی شدید و بد را در موتور مشاهده می کنید این نشان دهنده این است که دسته موتور خراب شده است. دسته موتور خراب در طول زمان قطعات موتور را فرسوده می کند.

منبع : دیجیتال گاراژ