در این ویدیو جذاب شما شاهد شش شاسی بلند هستین که برای ما زیبایی ، قدرت ، تکنولوژی ، سرعت و هر آن چه که شما از یک ماشین لوکس انتظار دارین را برآورده میکند .