آیا کالیپِرهای ترمزشما زنگ‌زده و قدیمی هستند؟

آیا کالیپرها ترمز ظاهر ماشین شما را بد کرده و مدام گیر میکنند؟ امروز نشان میدهیم چطور کالیپر‌های ترمز را اسپری کنید تا واقعاً خوشگل شوند.

منبع : دیجیتال گاراژ