قفل دیفرانسیل چه زمانی و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد برنامه ای مخصوص آفرود بازها

در این برنامه مسائل مربوط به قفل دیفرانسیل یا Diff Locker را شرح میدهیم. طرز کار و زمان استفاده و زمین‌های مناسب را توضیح داده و شرایطی را که نباید از قفل دیفرانسیل استفاده کرد را می گوییم.

ویدیو نحوه و زمان استفاده از قفل دیفرانسیل برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل