6 روش برای ارتقا مهارت های آفرودی برنامه ای مخصوص آفرود بازها

در این برنامه 6 روش را آموزش میدهیم تا بتوانید مهارت‌های خود در آفرود و یا رانندگی با دودیفرانسیل‌ها را ارتقا بدهید. این 6 روش هم برای تازه‌کارها، مبتدی‌ها، افراد متوسط و هم برای حرفه‌ای‌هایی که دوست دارند چیزهای بیشتر یاد بگیرند کاربرد دارد. با این 6 روش یا راهکار ، آگاهی شما درمورد آفرود و دودیفرانسیلها افزایش پیدا می کند؛ بعضی از این گزینه‌ها بسته به محیط آفرودی شما ممکن است مقدور نباشد.

ویدیو 6 روش برای ارتقا مهارت های آفرودی برنامه ای مخصوص آفرودبازها در موتوتل