آموزش بازدید و تعویض شمعهای ماشین

در این ویدیو به شما یاد خواهیم داد که چطور شمع های ماشین را بازدید و یا تعویض کنید.

منبع : دیجیتال گاراژ